TS-Care

Day life aids – Commode seats

TS-Aqua

Day life aids – Shower commode wheelchair

TS-1

Day life aids – Commode wheelchair

TS-1 SL

Day life aids – Commode wheelchair – Special sizes

TS-200

Day life aids – Commode wheelchair

Commode wheelchair XXL

Day life aids – Commode wheelchair – Special sizes